• متخصص سلامت کودکان و نوزادان

  خانم دکتر ناهید قطبی متخصص بیماری های کودکان و نوزادان روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 11 صبح الی 13 ظهر در کلینیک تخصصی کودک و نوزاد بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص سلامت زنان، زایمان ونازایی

  خانم دکتر عایشه معماری متخصص بیماری های زنان، زایمان و نازایی روزهای سشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 13 ظهر الی 14:30 بعدازظهر در کلینیک تخصصی زنان و زایمان بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص جراحی عمومی

  آقای دکتر عبدالله محمّدی متخصص جراحی عمومی روزهای چهارشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 14 بعدازظهر الی 16 عصر در کلینیک تخصصی جراحی عمومی بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص جراحی عمومی

  آقای دکتر توفیق میراحمدی متخصص جراحی عمومی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 17 عصر الی 19 عصر در کلینیک تخصصی جراحی عمومی بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  آقای دکتر جلال خالدیان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی روزهای دوشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 10 صبح الی 13 ظهر در کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

  آقای دکتر بهزاد قاسمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 15 الی 18 عصر در کلینیک تخصصی رادیولوژی بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

 • متخصص سلامت کودکان و نوزادان

  خانم دکتر اكرم دانشور متخصص بیماری های کودکان و نوزادان روزهای شنبه ، يكشنبه و سشنبه هر هفته ؛
  از ساعت 13 ظهر الی 15 عصر در کلینیک تخصصی کودک و نوزاد بیمارستان دکتر سیدبقاء سیدالشهدایی سنندج آماده پذیرایی از مراجعین گرامی میباشند.

سفارش شما